Matrícula

CICLOS MEDIOS E SUPERIOR

  • COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA
  • FARMACIA E PARAFARMACIA
  • ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
  • IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR
  • LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO

O plazo de matrícula é do 19 ao 22 de xullo.

horario é de 9’00 a 13’00 horas.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRICULA:

a) Certificación académica.

b) Fotocopia do D.N.I.

c) 4 fotografías tamaño carnet.

d) Documento cobro Servicios Complementarios:

e) Resguardo del banco de:

Ingresar 1’12€  en concepto de Seguro Escolar (solo os menores de 28 anos) en:

  • Abanca  nº de conta: ES60-2080-0000-7130-4002-7892
  • Banco Santander nº conta ES57-0049-0007-2821-1192-7705

NOTA: Non se formalizará a matricula a aquelas persoas que non presenten toda a documentación.