Farmacia e parafarmacia

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO TÉCNICO EN FARMACIA E PARAFARMACIA
 
Condicións de acceso:


Título de ESO, 2º BUP, Técnico ou Técnico Auxiliar
Mediante proba

DURACIÓN: 2 CURSOS ACADÉMICOS

MATERIAS QUE INTEGRAN O CICLO:
 
1º CURSO

Anatomofisioloxía e Patología Básicas.
Disposición e Venda de Productos.
Dispensación de Productos Farmacéuticos.
Operacións Básicas de Laboratorio.
Formulación Maxistral.
Formación e Orientación Laboral.
 
2º CURSO

Primeiros Auxilios.
Oficina de Farmacia.
Dispensación de Productos Parafarmacéuticos.
Promoción da Saúde.
Empresa e Iniciativa Emprendedora.
Formación en Centros de Traballo.
 
Saídas profesionais:

Oficinas de farmacia. Almacén de medicamentos. Farmacia hospitalaria. Establecementos de parafarmacia.
 
Con calquera de estes ciclos rematados podese acceder a:

Bacharelato (modalidade Ciencias da Natureza e da Saúde).
Ciclos superiores de Formación profesional, da mesma rama.