DOCUMENTACIÓN MATRICULA

Fecha: 
16/07/2019
Imagen de Cabecera: 

CICLOS MEDIOS E SUPERIOR

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

FARMACIA E PARAFARMACIA

IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

PLAZO DE MATRÍCULA E DO 3 AO 6 DE SETEMBRO

O HORARIO É DE 9:00 A 13:00 HORAS

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

- Certificación académica

- Fotocopia del D.N.I.

- 4 Fotos tamaño carnet

- Resguardo del banco del pago del Seguro Escolar

- Ingresar 1'12€ en concepto de Seguro Escolar (solo los menores de 28 años)

O ingreso pódese facer en:

ABANCA  ES60 2080 0000 7130 4002 7892

BANCO SANTANDER ES57 0049 0007 2821 1192 7705