DOCUMENTACIÓN MATRICULA (haz clic aquí)

Fecha: 
21/07/2020

CICLOS MEDIOS E SUPERIOR

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

FARMACIA E PARAFARMACIA

IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR

 


O plazo de matrícula é do 18 ao 22 de setembro.

O horario é de 9’00 a 13’00 horas.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRICULA

Enlace a la solicitud de matrícula

http://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/8892

- Certificación académica.
- Fotocopia do D.N.I.
- 4 fotografías tamaño carnet.
- Resguardo del banco.
Ingresar 1’12€ en concepto de Seguro Escolar (solo os menores de 28 anos) en:
Abanca nº de conta: ES60-2080-0000-7130-4002-7892
Banco Santander nº conta ES57-0049-0007-2821-1192-7705

 

NOTA: Non se formalizará a matricula a aquelas persoas que non presenten toda a documentación.