Farmacia e parafarmacia

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO TÉCNICO EN FARMACIA E PARAFARMACIA
 
Condicións de acceso:
 • Título de ESO, 2º BUP, Técnico ou Técnico Auxiliar
 • Mediante proba
DURACIÓN: 2 CURSOS ACADÉMICOS
 
HORARIOS: de 08:10 a 14:30

MATERIAS QUE INTEGRAN O CICLO:
 
1º CURSO
 • Anatomofisioloxía e Patología Básicas.
 • Disposición e Venda de Productos.
 • Dispensación de Productos Farmacéuticos.
 • Operacións Básicas de Laboratorio.
 • Formulación Maxistral.
 • Formación e Orientación Laboral.
2º CURSO
 • Primeiros Auxilios.
 • Oficina de Farmacia.
 • Dispensación de Productos Parafarmacéuticos.
 • Promoción da Saúde.
 • Empresa e Iniciativa Emprendedora.
 • Formación en Centros de Traballo.
Saídas profesionais:
 • Oficinas de farmacia. Almacén de medicamentos. Farmacia hospitalaria. Establecementos de parafarmacia.
Con calquera de estes ciclos rematados podese acceder a:
 • Bacharelato (modalidade Ciencias da Natureza e da Saúde).
 • Ciclos superiores de Formación profesional, da mesma rama.
   

CPR CRUZ ROJA A CORUÑA
Calle Médico Devesa Núñez 1.
15008 A Coruña.
T: + 34 981 169 163
F: +34 981 169 909
E-Mail: centrodeformacion@cruzroja.es

Síguenos

 

Back to Top