Coidados auxiliares de enfermería

CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Condicións de acceso:

Título

 de ESO, 2º BUP, Técnico ou Técnico

 Auxiliar.
Mediante proba

DURACIÓN: 12 MESES

MATERIAS QUE INTEGRAN O CICLO:

  • Operacións Administrativas e Documentación Sanitaria
  • Técnicas Básicas de Enfermería
  • Hixiene do Medio Hospitalario e Limpeza do Material
  • Promoción da Saúde e Apoio Psicolóxico ó Paciente
  • Técnicas de Axuda Odontolóxica/Estomatolóxica
  • Relacións no Equipo de Traballo
  • Formación e Orientación Laboral
  • Formación en Centros de Traballo

Saídas profesionais:

Hospitais públicos e privados. Consultas médicas. Clínicas dentais. INSERSO. Atención domiciliaria. Residencias e centros de día 3ª idade. Centros de atención primaria comunitaria.